Thursday, 21 February 2013

21/2

att hon var vackrare än sången
och att jag önskar att jag skrev den

- Lars Winnerbäck

No comments:

Post a Comment